Snabbsökning: Öppna Stäng
Rönne kyrka, Bornholm


 
 

Foto: Bo Johansson och Leif Johansson

Rönne kyrka på Bornholm. Vigdes till sjöfartens helgon sankt Nicolai. Ursprungligen från 1275. Utvidgades på 1500-talet, senare försett med torn och korsarmar. Restaurerades 1915-17 och försågs med en Bornholmsk predikstol. Gotländsk dopfunt från 1350. Glasmosaik från 1954, visande "Såningsmannen". Speciellt granitgolv i hela kyrkan.