tillbaka
SÖDRA ÅSUMS NYA KYRKA

Södra Åsums Nya kyrka Södra Åsums nya kyrka uppfördes 1901, då den gamla kyrkan blivit för trång för den växande församlingen. Kyrkan uppfördes på mark som friherre Gustav Ramel på Åsums gård ställt till förfogande. Den är byggd i nygotisk stil, så kallad Eslövsgotik, efter ritningar av malmöarkitekten August W Lindwall. De kraftiga sten pelarna är brutna ur ett och samma stenblock från trakten.

Den medeltida storklockan i tornet kommer från Södra Åsums gamla kyrka. Predikstolen, som även tidigare stått i den gamla kyrkan kommer ursprungligen från Skartofta nerrivna medeltidskyrka, den är daterad 1736 och är troligen ett verk av bildhuggaren Alexander Råå från Blentarp. Altartavlan, i form av en vacker triptyk, dvs en tredelad tavla, är målad 1936 av helsingborgskonstnären Hugo Gehlin (1889-1953). Dopfunten, huggen 1971 av stenmästare Hans Olofsson i Sjöbo, är en rekplik av församlingens medeltida dopfunt.

Källa: Text från informationstavla utanför kyrkan.

tillbaka