Det är vi som gör den här sidan...

Bo Johansson
Webmaster, designer och fotograf

Anita Kjellander
Fotograf

Leif Johansson
Fotograf

Mats Hansson
Fotograf

Lars-Erik Nilsson
Fotograf

...därtill kommer ett antal personer som bidragit med fotografier och texter till hemsidan.

...sidan bygger på att informera så mycket som möjligt om Skånes kultur, kyrkor, möllor m.m. och dess historia.

Begränsningar för sidan är Skåne län.