Texter på denna sida kommer att läggas till allteftersom...
Rubrik / Text  
Absid = Absiden är den avslutande delen av koret som är vanlig på medeltida kyrkor. Interiört är det den del där altaret är placerat.  
Blindering = Blindering är en fingerad öppning i en vägg som dekoration eller för att ge en estetisk effekt på fasaden.  
Holländare = En väderkvarn med vridbar hätta (övre runda delen) över det i regel flaskformade kvarnhuset (basdelen).  
Kor = Koret, eller körrummet är en del av altarrummet. På vissa kyrkor är den synligtgjord i den utvändiga arkitekturen som på bilden.  
Kryssvalv = ett vanligt sätt att utsmycka eller framhäva kyrkotaket. Ofta dekorerades det med kalkmålningar med motiv från bibeln. Här ett vackert tak från Östra Sönnarslövs kyrka.  
Långhus = Långhus är det utrymme i kyrkan där församlingen befinner sig. I större kyrkor eller katedraler kan långhuset benämnas som skepp, uppdelat i mittskepp och sidoskepp (se även korsarm).  
Patronus = Välbeställd person, ofta en adelsman, som ansvarade för tillsättning av församlingens präst och avlönade honom. Han/hon bidrog ofta till att underhålla kyrkan med utsmyckning, ombyggnationer o.d. Patronus fick också uppbära kyrkans intäkter. Patronaträtten upphörde 1881 men den siste kyrkoherden utsågs dock 1897 av Albin Holm.  
Romanska kyrkor = Avser kyrkobyggnader som inspirerats av romersk arkitektur och har sitt ursprung från mitten av 900-talet till och med slutet av 1100-talet. Många Skånska kyrkor byggdes ursprungligen på 1100-talet, men har därefter ofta byggts om eller byggts till.  
Stubbamölla = Panelbelagd kvardratisk väderkvarn där hela möllekroppen vrides i basplan över stödbenen. Mestadels är denna typ tidigare än holländaren.  
Trappstegsgavel = Förekommer på torn, men även på andra delar av kyrkobyggnaden. Ett fåtal kyrkor har även trappstegsutformning på alla fyra sidor av tornet. Exempel Billeberga kyrka och tidig version av Lunds domkyrka. Trappstegsgavlar kan även ses på icke religösa byggnader.  
Tvärskepp = TEXT  
Vapenhus = TEXT