KRISTEN KATOLSK
Sankta Maria kyrka, Malmö (Katolsk)
Vår frälsares kyrka, Malmö (Katolsk)

KRISTEN ORTODOX...
Makedonskortodoxa kyrkan, Malmö
Serbiska kyrkan, Malmö

JUDISK SYNAGOGA...

ISLAMSK MOSKÉ...
Islamic center, Malmö

KYRKOR BORNHOLM...
Gudhjems kyrka, Bornholm
Rönne kyrka, Bornholm
Österlars kyrka, Bornholm

ANDRA...
Betlehems kyrkan, Malmö
Nyapostoliska kyrkan, Malmö
Wesley kyrkan, Malmö (Metodist)